La Plataforma Soterrament FGC ARA confia que el nou govern de la Generalitat garanteixi el soterrament

IMG_0445

Comunicat de premsa

Confia també que els nous diputats i diputades sabadellenques tinguin un paper decisiu en pro del soterrament

La Plataforma Soterrament FGC Ara considera molt positiu que finalment s’hagi constituït el nou govern de la Generalitat de Catalunya. Un fet positiu per la governabilitat de Catalunya, però especialment per a poder tenir l’interlocutor clau per a fer realitat el soterrament dels FGC fins el castell de Can Feu. Cal tenir present que, a la pràctica, des de l’estiu passat la provisionalitat del govern de la Generalitat dificultava la concreció del finançament de les obres.

Tot i els avenços aconseguits en pro del soterrament, la seva materialització depèn encara de com es garantirà el seu finançament. El projecte bàsic de les obres, entre el carrer de Sobarber i el castell de Can Feu, està definit per part de l’enginyeria encarregada de redactar-lo i compta amb el vist i plau de la Comissió Tècnica pel Soterrament. I des del passat mes de novembre està adjudicada a la mateixa enginyeria la redacció del projecte constructiu, el qual no es materialitzarà fins que no s’hagi acordat el finançament. També ha significat una passa important que el Ple municipal aprovés el passat mes de novembre l’anul·lació del conveni signat l’any 2012, entre l’exalcalde Manuel Bustos i l’exconseller Lluís Recoder, que fiava el finançament a unes il·lusòries plusvàlues urbanístiques i bloquejava a la pràctica un finançament realista.

En les properes setmanes la Plataforma intensificarà les gestions amb el govern municipal, el Parlament de Catalunya i amb el nou govern de la Generalitat, amb la finalitat que es concretin en el Pressupostos de la Generalitat dels propers exercicis les partides pressupostàries necessàries que garanteixin el finançament dels 20 milions d’euros del cost del soterrament fins el castell de Can Feu.

En aquest mateix sentit confia que els diputats i diputades sabadellenques que formen part del nou Parlament de Catalunya, tinguin un paper actiu i decisiu per aconseguir el finançament necessari per part del govern de la Generalitat. Per aquest motiu la Plataforma també mantindrà una trobada amb els esmentats diputats.

La Plataforma porta una moció al Ple municipal per avançar en el soterrament dels FGC fins el castell de Can Feu

IMG_2014

Comunicat de premsa

Les possibilitats del soterrament fins el castell de Can Feu es troben en un moment positiu i alhora incert. Positiu perquè el projecte bàsic està pràcticament redactat i avui o demà la Generalitat adjudica la redacció del projecte constructiu. Incert perquè encara no està garantit el seu finançament.

La conjuntura política també va a favor del soterrament, amb un Consistori i un govern municipal que té més clar que abans que el soterrament s’ha de fer ara i per altra banda hi ha l’esperança que el futur govern de la Generalitat sigui molt més sensible a resoldre aquesta antiga i justa reivindicació.

Per aquest motius la Plataforma va proposar a tots els grups municipals una moció que planteja un seguit d’accions a favor del soterrament dels FGC fins el castell de Can Feu.

Tots els grups municipals han fet seva la moció i en són proposants, llevat del PSC que no hem tingut cap resposta, però que confiem votin a favor.

La moció plateja els següents acords:

  • Vetllar perquè el projecte constructiu reculli els plantejaments de l’informe de la Comissió tècnica d’entitats, partits polítics i institucions.
  • Instar a la Generalitat que la redacció del projecte constructiu i la licitació de les obres es realitzin en el mínim termini possible.
  • Iniciar el procés per declarar extingit el conveni del 14 de juny de 2012 per incompliment dels acords del mateix.
  • Cercar, de comú acord amb el nou govern de la Generalitat, els recursos per a finançar el soterrament.
  • Vetllar que les actuals obres de perllongament no acabin fent inviable la continuïtat del soterrament mentre es redacti el projecte constructiu i es cerqui el finançament.

Abans del debat de la moció, una veïna llegirà un text i es lliuraran a l’alcalde 3.400 signatures recollides fins ara reclamant el soterrament.

La moció va ser aprovada amb els vots favorables de la Crida per Sabadell, ERC, Unitat pel Canvi, Guanyem, CiU, Cs i PP i l’abstenció del PSC.

La Plataforma Soterrament FGC ARA reclama a les institucions i a les organitzacions polítiques un paper actiu i clar a favor del finançament del soterrament fins el castell de Can Feu

IMG_4640

Comunicat de premsa

Lamenta l’actitud immobilista del govern de la Generalitat de Catalunya que continua bloquejant fer realitat el compromís del soterrament

De poc serviran els treballs i les propostes de les institucions i entitats sabadellenques que, des de la Comissió Tècnica pel Soterrament, han aconseguit una disminució de 10 milions d’euros (de 30 a 20 M€) en el cost previst per l’execució dels 400 metres de soterrament fins el castell de Can Feu. De poc servirà que l’administració pública hagi destinat més de 650.000 euros a l’estudi informatiu i al projecte d’aquesta obra. De poc serviran els acords del Ple municipal aprovats per majoria (només CiU es va abstenir) a favor del soterrament fins el castell de Can Feu, si no es garanteix en els propers mesos el finançament d’aquests 20 M€.

Des de la Plataforma Soterrament FGC ARA lamentem que, malgrat els avenços en els aspectes tècnics i de costos i la “voluntat de tothom” de fer el soterrament ara, no s’hagi avançat gens en relació a qui i com s’ha de finançar aquesta obra. Lamenta també que el govern de la Generalitat no hagi aportat cap solució ni proposta en aquest sentit i continuï enrocat en defensar el finançament a partir d’un conveni signat amb l’exalcalde Manuel Bustos, que, a més de no tenir validesa, confia el finançament a unes plusvàlues urbanístiques inexistents i inviables.

Per aquests motius la Plataforma Soterrament FGC ARA reclama a les organitzacions polítiques amb representació al Parlament de Catalunya que actuïn en conseqüència perquè els Pressupostos de la Generalitat del 2016 disposi de la corresponent partida pressupostària destinada al soterrament dels FGC fins el castell de Can Feu. En aquest sentit recordem que el passat mes de maig totes les organitzacions polítiques amb representació municipal, a excepció del PSC i PP, van signar públicament el compromís de treballar per aconseguir el finançament necessari per fer realitat l’obra dins les actuals obres de perllongament.

Des de la Plataforma Soterrament FGC ARA instem també al govern municipal a actuar amb fermesa davant el govern de la Generalitat perquè doni compliment a una obra reclamada per tota la ciutat de Sabadell per eliminar l’actual barrera que comporten les vies i millorar la qualitat de vida a les persones d’aquell sector i al conjunt de la ciutat.

La Plataforma Soterrament FGC ARA celebra que la Generalitat hagi adjudicat la redacció del projecte de soterrament fins el castell de Can Feu

IMG_1019

Comunicat de premsa

La Plataforma Soterrament FGC ARA celebra que la Generalitat hagi adjudicat la redacció del projecte de soterrament fins el castell de Can Feu

Considera positiva la reunió de la Comissió Tècnica amb el nou govern municipal per tal de reiniciar les gestions a favor del soterrament

 

Des de la Plataforma considerem molt positiva l’adjudicació del projecte de soterrament dels FGC, des del carrer de Sobarber fins passat el Passeig de Can Feu, que la Generalitat va adjudicar el passat 9 de juny a l’empresa Tècnica y Proyectos SA, per un import de 112.820 € (iva exclòs) i un termini de 3 mesos per a la redacció del mateix.

Aquesta adjudicació i la seva importància va ser tractada en la reunió que la Comissió Tècnica pel Soterrament (Ajuntament, Plataforma Soterrament, Fundació Bosch i Cardellach, Cambra Comerç, Via Vallès i AV de Gràcia i Can Feu) va mantenir amb el nou govern municipal, amb la finalitat de reemprendre les gestions per fer realitat el soterrament dels FGC fins el castell de Can Feu.

Ara s’està l’espera d’una propera reunió dels responsables municipals i de la Comissió Tècnica amb l’equip redactor del projecte, amb la finalitat d’incloure les consideracions fetes per la Comissió i que la Generalitat va manifestar que acceptava. Aquestes consideracions plantegen unes propostes de traçat i d’execució que possibiliten una disminució de 10 milions d’euros en el cost de l’execució dels 400 metres de soterrament fins el castell de Can Feu.

També es va transmetre al govern municipal la necessitat de mantenir una reunió amb els responsables del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, amb la finalitat de concretar el finançament dels 20 milions d’euros del cost previst per allargar el soterrament fins el castell abans de la contesa electoral prevista pel 27-S. L’alcalde es va comprometre sol·licitar al Secretari d’Infraestructures de la Generalitat, Ricard Font, una reunió per tractar el tema del finançament i per encaixar els calendaris de les obres del perllongament actualment en curs i les futures del soterrament fins el castell de Can Feu.

Finalment, s’està a l’espera de concretar la trobada amb els veïns de Gràcia i Can Feu perquè el nou govern municipal pugui explicar als veïns les seves propostes i expectatives en pro del soterrament.

La Plataforma Soterrament FGC ARA confia poder tractar en els propers dies temes fonamentals per a garantir el soterrament fins el castell de Can Feu

IMG_4837

Comunicat de premsa

Des de la Plataforma celebrem que el nou govern municipal estigui format per forces que han estat clarament compromeses per fer realitat el soterrament dels FGC fins el castell de Can Feu ara i que aquest compromís esdevingui una de les seves prioritats.

Després de l’aturada pel període electoral i la constitució del govern municipal confiem poder reemprendre quan abans la dinàmica de treball i concretar aquells temes que han de garantir el soterrament.

En aquest sentit des de la Plataforma s’ha sol·licitat una reunió urgent amb el nou govern municipal per posar damunt la taula tots aquells aspectes relacionats amb el soterrament, com són la concreció de la proposta de la Comissió Tècnica al projecte constructiu, la situació de les obres de perllongament i l’encaix dels calendaris amb el soterrament fins el castell i la concreció del finançament.

La Plataforma confia que el nou govern municipal no tan sols doni suport a aquest temes sinó que esdevingui una part activa per fer realitat el soterrament dins les obres del perllongament actualment en curs, assumint així el seu compromís electoral.

Per altra banda, des de la Plataforma Soterrament FGC ARA, s’estan realitzant gestions amb els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya perquè aquest presenti una esmena al Pressupost de la Generalitat, amb la finalitat que el govern de Catalunya habiliti la partida pressupostària corresponent que garanteixi la despesa per fer el soterrament ara, com a obra complementària a les obres de perllongament.

Des de la Plataforma considerem que cal tancar tots els temes relacionats amb el soterrament abans de la contesa electoral prevista pel 27-S, per tal que aquesta no sigui un motiu de paràlisi de les decisions a prendre per a garantir el soterrament fins el castell de Can Feu.