Soterrament FGC, un projecte de ciutat, per a quan?

Article opinió

Soterrar la totalitat de les vies dels FGC és una demanda i una esperança que plana des de fa dècades als barris de Can Feu i de Gràcia. Eliminar la barrera que condiciona la vida quotidiana dels veïns i veïnes, que impedeix el dret a una mobilitat normalitzada a moltes persones, especialment a les persones grans i les que pateixen algun tipus de dificultat, és una necessitat i una prioritat.

El soterrament dels FGC però, va més enllà de resoldre un greuge històric d’uns barris i d’uns veïns. Soterrar les vies ha de permetre també refer un teixit urbà ara mutilat i afavorir les relacions entre veïns ara separats. Ha de  contribuir a impulsar l’activitat productiva, comercial i social d’aquest sector de Sabadell, ha de facilitar la connexió amb el futur Parc de Can Feu, etc. El soterrament és, en definitiva, un projecte estratègic de ciutat, de tota la ciutat.

Malauradament, aquesta visió estratègica va mancà l’any 2006, quan el govern municipal d’aleshores va negociar amb la Generalitat perllongar els FGC fins el nord de la ciutat i no va plantejar que el soterrament s’havia d’iniciar al castell de Can Feu i formar part d’un projecte que tenia un pressupost de més de 420 milions d’euros.

Aquest desinterès dels governants per les necessitats reals de la ciutat va fer perdre l’oportunitat històrica de fer realitat aquest projecte estratègic en el moment adequat, amb el menor cost social i econòmic i amb una menor afectació.

Malgrat tot, deu anys després, hem avançat molt en relació aquell 2006, gràcies fonamentalment a l’acció dels veïns i veïnes i de les entitats i organitzacions que s’han implicat per aconseguir aquest projecte de ciutat.

Des de la Plataforma pel Soterrament hem fet de la demanda un objectiu irrenunciable. L’hem reivindicat i hem fet propostes per a fer-lo realitat. Hem estès la problemàtica i la reivindicació fins assolir un ampli suport polític i ciutadà. Hem defensat que soterrar les vies no és una millora urbanística més, sinó una necessitat social.

Gràcies a aquest treball s’ha aconseguit que tots els representants municipals estiguin a favor del soterrament. Que el Parlament de Catalunya aprovés per unanimitat una resolució que insta al govern de la Generalitat a executar el soterrament ara i a càrrec dels seus pressupostos. S’ha aconseguit que la Generalitat, l’Ajuntament de Sabadell i les entitats més representatives de la ciutat constituïssin la Taula pel Soterrament per debatre i millorar el projecte.

Finalment, s’ha aconseguit tenir redactat el projecte constructiu per a soterrar el tram de vies pendent, des de la Rambla Iberia fins el castell de Can Feu, amb una important despesa de diner públic, més de 900.000 euros, entre l’estudi informatiu, el projecte bàsic i l’executiu. Amb deu anys de retard tot és a punt per licitar l’obra, manca però la part decisiva: el seu finançament.

Ara, no ens podem permetre tornar a perdre l’oportunitat de fer realitat aquest projecte estratègic per Sabadell i deixar “sine die” en un calaix, un projecte i 900 mil euros, a l’espera de “temps millors”. Però, sobretot, no podem continuar condemnant “sine die” a moltes persones a patir dificultats de mobilitat, ni a continuar minvant la qualitat de vida a uns barris a causa d’unes vies que barren el pas.

Ara la pilota està a la teulada del govern de la Generalitat, a qui li correspon destinar els recursos necessaris per a finançar les obres del soterrament, prioritzant aquesta inversió per davant d’altres despeses innecessàries o prescindibles pel seu nul interès social.

Però també li correspon a tot el Consistori de la ciutat implicar-se a fons per a fer realitat el seu compromís a favor del soterrament. Cal treballar i trobar, conjuntament amb la Generalitat i altres institucions, les solucions que sempre es poden trobar quan hi ha un veritable interès de fer efectiu un projecte.

El soterrament dels FGC és un projecte estratègic de tota la ciutat que no pot dilatar-se més. Si s’assoleix en aquest mandat serà un èxit que la ciutat sabrà reconèixer. Del contrari, serà una nova decepció i un nou fracàs que la ciutat també sabrà considerar.