La Plataforma Soterrament FGC ARA s’adreça al Parlament i al govern de la Generalitat per a garantir el soterrament

IMG 015

Comunicat de premsa

La Plataforma Soterrament FGC Ara s’ha adreçat a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya per exposar-els-hi  en quin punt es troba el procés a favor del soterrament dels FGC fins el castell de Can Feu, però que per fer-lo realitat cal concretar la corresponent partida pressupostària en el Pressupost de la Generalitat de Catalunya. És en aquest punt del finançament que es demana als grups parlamentaris que instin al govern de la Generalitat a incloure’l en els pressupostos en fase d’elaboració.

La Plataforma també s’ha adreçat al conseller de Territori Sostenibilitat, Josep Rull, com a responsable de l’execució i l’obra i al conseller d’Economia i Hisenda Oriol Jonqueras, com a responsable del seu finançament, sol·licitant una trobada per exposar-els-hi la necessitat d’executar el soterrament ara, ja que es tracta d’una obra necessària i prioritària per eliminar la barrera que separa barris i persones.

Als consellers i als parlamentaris se’ls hi ha traslladat els avenços assolits a favor del soterrament fins el castell de Can Feu: l’imprescindible consens polític i ciutadà; la rebaixa del cost previst de l’obra de 30 a 20,7 milions d’euros; el projecte bàsic redactat i el projecte constructiu en fase de redacció. També se’ls hi ha recordat que la inversió que ha fet la Generalitat entre l’estudi informatiu i els projecte bàsic i constructiu ascendeix a més 860.000 euros. Uns diners públics que no poden quedar sense efecte.

Ara, es resta a l’espera que fixi data de la compareixença de la Plataforma al Parlament de Catalunya i que es fixi també data de les trobades amb els consellers. Unes trobades de les que es confia que serviran per acabar de definir el finançament per a soterrar els FGC fins el castell de Can Feu.

Soterrar els FGC ara, més a prop que mai

Simulacio 2

Article opinió

Enguany s’acomplirà una dècada de l’inici del procés per a soterrar els FGC fins Can Feu i eliminar l’efecte barrera de les vies. Deu anys des de què l’Entesa per Sabadell i Sabadell Cruïlla van proposar, en el marc de les al·legacions al projecte de perllongament fins a Ca n’Oriac, continuar el soterrament que ni la Generalitat ni l’Ajuntament no havien previst.

La Generalitat va acceptar la proposta i es va comprometre executar-la. S’estalviava els elevadíssims costos econòmics i socials d’expropiar i enderrocar els 19 edificis al barri de Gràcia que el projecte original preveia i també s’eliminaven les vies que parteixen els barris.

Certament, la Generalitat va començar a materialitzar aquell compromís l’any 2010, amb l’encàrrec de l’estudi informatiu del soterrament dels 400 metres entre la Rambla Iberia i el castell de Can Feu. Després però es van succeir tota mena de promeses i d’incompliments. De convenis inviables i de finançaments irreals en base unes plusvàlues urbanístiques inexistents. De més promeses, bones intencions i poques concrecions.

Tot i això hem avançat i molt. Ara la situació és molt més favorable perquè el soterrament sigui una realitat. El treball constant de veïns i veïnes aplegades en la Plataforma Soterrament Ara, la implicació d’entitats com la Cambra de Comerç, la Fundació Bosch i Cardellach i Via Vallès, el posicionament favorable del Parlament de Catalunya i el compromís del nou govern municipal, han facilitat l’assoliment d’aspectes decisius perquè el soterrament estigui més a  prop.

S’ha assolit un consens polític i ciutadà a favor del soterrament i de fer-lo ara, un element clau de cara aconseguir el seu finançament. El soterrament dels FGC ha passat de ser demanda dels veïns directament afectats a ser del conjunt de la ciutat, una demanda ciutadana.

L’abril del 2014 el Parlament de Catalunya va instar al govern de la Generalitat a realitzar el soterrament fins el terme de Sant Quirze, i fer-lo ara, en continuïtat amb les obres de perllongament actuals, i finançat des dels pressupostos de la Generalitat.

D’altra banda, la Comissió tècnica pel soterrament, que aplega l’Ajuntament, la Plataforma, la Cambra de Comerç, la Fundació Bosch i Cardellach i Via Vallès, ha aconseguit, amb el seu treball, millorar, des del punt de vista tècnic i pressupostari, el projecte proposat per la Generalitat. Aquestes millores han aconseguit rebaixar de 30 a 20,7 milions d’euros el cost de soterrar els FGC fins els Castell de Can Feu.

Un cost que representa només un 5% dels 400 milions del pressupost del conjunt de les obres del perllongament fins Ca n’Oriac, molt per sota del 20 % que tota obra pública pot incrementar legalment i, sobretot, molt per sota dels estalvis que s’han generat amb la no construcció de l’aparcament i la cua de maniobres previstos al Parc del Nord i de no haver expropiat els 19 edificis condemnats.

Tampoc es pot obviar que la Generalitat ha invertit 522.000 euros en l’estudi informatiu, 112.800 euros en la redacció del projecte bàsic i 226.200 euros en el projecte constructiu, uns diners públics que, de no materialitzar el projecte del soterrament, hauran estat malbaratats.

Tenim projecte, tenim un acord tècnic amb la Generalitat, una rebaixa del cost de l’obra, un mandat del Parlament i un consens ciutadà a favor del soterrament. Només resta concretar l’assignació pressupostària dels 20,7 milions d’euros.

Soterrar els ferrocarrils fins Can Feu és una prioritat. La prioritat d’eliminar una barrera que separa persones, que dificulta la vida quotidiana i que agreuja els problemes de mobilitat de determinats col·lectius. La prioritat de fer efectiu el dret de viure sense barreres.

10 anys després d’haver iniciat aquest llarg i complex procés ho tenim a tocar. Tenim gairebé tots els elements a favor perquè el soterrament pugui ser una realitat ara. Tot depèn de què el govern de la Generalitat hi destini els recursos necessaris.

Confiem que estigui l’alçada, que no defraudi tota una ciutat i no malbarati l’oportunitat única en què ens trobem per assolir ara el soterrament dels FGC fins el castell Can Feu i eliminar definitivament aquesta barrera urbana.

La Plataforma Soterrament FGC ARA demana rigor en la data de posada en servei del perllongament dels FGC a Sabadell

Josep Rull

Josep Rull (imatge: Nació Sabadell)

Comunicat de premsa 

La Plataforma reclama la convocatòria urgent de la Comissió de seguiment

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha fet públic recentment que el perllongament dels FGC fins a Ca n’Oriac entraria en servei el 2017. Sense especificar però si aquesta data seria a principis o a finals de l’any vinent.

Des de la Plataforma Soterrament FGC demanem més rigor en l’anunci de la finalització de les obres i de quina serà la data concreta de posada en servei de la nova línia, més si tenim en consideració que, segons tots els indicis, encara no han estat adjudicades les obres d’arquitectura i instal·lacions de l’estació de Ca n’Oriac, tal i com consta en la informació de l’òrgan de contractació Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU. Unes obres que tenen un termini d’execució de més d’un any.

Per aquests motius demanem una informació realista i concreta sobre l’estat de les obres i la data de posada en servei del perllongament. En aquest sentit reclamem la convocatòria urgent de la Comissió de seguiment de les obres. Un teòric òrgan d’informació i de participació de l’evolució de les obres, però que lamentablement no s’ha convocat des de fa més d’un any, en concret des del mes de desembre de 2014.

Per altra banda lamentem que en les seves declaracions públiques el conseller Josep Rull, no faci cap referència al compromís de la Generalitat de soterrar els FGC fins el castell de Can Feu.

Finalment, esmentar que la Plataforma Soterrament FGC Ara ha sol·licitat una trobada amb el conseller Josep Rull amb la finalitat de traslladar-li l’estat en què es troba el procés pel soterrament fins el castell de Can Feu i la necessitat de concretar el seu finançament. Una trobada que, si bé encara no hi ha data fixada, confiem que sigui ben aviat.