La Plataforma porta una moció al Ple municipal per avançar en el soterrament dels FGC fins el castell de Can Feu

IMG_2014

Comunicat de premsa

Les possibilitats del soterrament fins el castell de Can Feu es troben en un moment positiu i alhora incert. Positiu perquè el projecte bàsic està pràcticament redactat i avui o demà la Generalitat adjudica la redacció del projecte constructiu. Incert perquè encara no està garantit el seu finançament.

La conjuntura política també va a favor del soterrament, amb un Consistori i un govern municipal que té més clar que abans que el soterrament s’ha de fer ara i per altra banda hi ha l’esperança que el futur govern de la Generalitat sigui molt més sensible a resoldre aquesta antiga i justa reivindicació.

Per aquest motius la Plataforma va proposar a tots els grups municipals una moció que planteja un seguit d’accions a favor del soterrament dels FGC fins el castell de Can Feu.

Tots els grups municipals han fet seva la moció i en són proposants, llevat del PSC que no hem tingut cap resposta, però que confiem votin a favor.

La moció plateja els següents acords:

  • Vetllar perquè el projecte constructiu reculli els plantejaments de l’informe de la Comissió tècnica d’entitats, partits polítics i institucions.
  • Instar a la Generalitat que la redacció del projecte constructiu i la licitació de les obres es realitzin en el mínim termini possible.
  • Iniciar el procés per declarar extingit el conveni del 14 de juny de 2012 per incompliment dels acords del mateix.
  • Cercar, de comú acord amb el nou govern de la Generalitat, els recursos per a finançar el soterrament.
  • Vetllar que les actuals obres de perllongament no acabin fent inviable la continuïtat del soterrament mentre es redacti el projecte constructiu i es cerqui el finançament.

Abans del debat de la moció, una veïna llegirà un text i es lliuraran a l’alcalde 3.400 signatures recollides fins ara reclamant el soterrament.

La moció va ser aprovada amb els vots favorables de la Crida per Sabadell, ERC, Unitat pel Canvi, Guanyem, CiU, Cs i PP i l’abstenció del PSC.