Escrit al conseller Santi Vila

IMG_4660IMG_46620

En motiu de la visita a Sabadell del conseller Santi Vila se li ha lliurat el següent escrit:

Honorable Sr. Santi Vila i Vicente

Conseller de Territori i Sostenibilitat – Generalitat de Catalunya

Benvolgut Sr,

Soterrar la línia dels FGC fins el castell de Can Feu és una antiga demanda veïnal i del conjunt de la ciutat. Amb l’eliminació de l’actual barrera que comporten les vies aspirem a poder accedir als comerços, a la farmàcia, a l’escola, al CAP, etc. amb la mateixa normalitat que ho fan la resta de ciutadans i ciutadanes de Sabadell.

Inexplicablement, resoldre aquest greuge no va ser considerat en el projecte de perllongament, però si que va ser acceptat en la resolució de les al·legacions a l’estudi informatiu, l’any 2007, com a millora del projecte. La Generalitat va assumir executar els 400 metres de soterrament fins el castell de Can Feu com a obra complementària a la del perllongament. Tan és així que l’any 2010 va iniciar la tramitació del seu estudi informatiu i projecte constructiu.

La ciutat, i especialment els veïns i veïnes afectats, van acceptar les extraordinàries molèsties de les obres amb l’horitzó de la millora de la seva qualitat de vida. L’anunci de la Generalitat, l’octubre de 2013, de no executar el soterrament després de promeses i més promeses, va ser viscut, no tan sols com una decepció, sinó com una traïció dels responsables públics.

Malgrat tot no hem defallit i no defallirem fins aconseguir el què considerem una necessitat irrenunciable, convençuts que si el soterrament fins el castell de Can Feu no es fa ara no es farà en molts anys o no es farà mai.

Ara tenim l’oportunitat única de resoldre aquesta situació. Com bé coneix, des de la Plataforma, conjuntament amb l’Ajuntament de Sabadell i diverses entitats representatives de la ciutat estem treballant de manera rigorosa per aconseguir un traçat més eficient, fins el punt d’haver rebaixat en un terç el cost previst pels 400 metres de soterrament. Unes propostes que fan més viable i més indefugible el soterrament fins el castell, realitzant-lo de manera simultània amb les obres de perllongament actualment en curs.

Hem de recordar també que la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya, en la seva sessió de 30 d’abril de 2014, va aprovar una resolució a favor del soterrament dels FGC fins el castell de Can Feu en solució de continuïtat, o sigui dins de les obres actualment en curs i finançat a càrrec del pressupost de la Generalitat. El Ple municipal de Sabadell de l’octubre de 2014 va aprovar també una proposta en aquest mateix sentit.

La conselleria que presideix no pot perdre la oportunitat història de resoldre aquesta situació a favor de les persones i de normalitzar la vida ciutadana. Ha de considerar el clam ciutadà a favor del soterrament, expressat en els acords dels estaments representatius com el Parlament de Catalunya i el Ple municipal de Sabadell i en les veus de les entitats i dels veïns. No pot decebre la ciutadania.

És per tot l’exposat que li reclamem posi tots el mitjans al seu abast, i en concret el finançament, per fer realitat el soterrament dels FGC fins el castell de Can Feu ara, en continuïtat amb les obres del perllongament en curs.

Finalment, li reiterem la petició de mantenir una reunió amb vostè.

Rebi una cordial salutació,

Plataforma Soterrament FGC ARA                          soterramentara@gmail.com

Sabadell, 9 de març de 2015