Comunicat de premsa: 25.06.2014 – Una Taula d’entitats per assolir el soterrament dels FGC ara

La Plataforma Soterrament FGC ARA defensarà una Taula d’entitats el màxim de representativa i que tingui com a única finalitat assolir el soterrament dels FGC fins Can Feu ara

FGC Deixarem perdre l'oportunitat.pptx

Demà, dijous 26 de juny, es constituirà, a la seu de la Fundació Bosch i Cardellach, la Taula d’entitats per estudiar solucions i propostes a favor del soterrament dels FGC fins el castell de Can Feu. Cal recordar que la creació d’aquesta taula va ser una proposta de la Plataforma, que va fer pública al presentar el Manifest a favor del soterrament en l’acte organitzat el passat 15 de maig.

La Plataforma Soterrament FGC ARA assistirà a la Taula convençuda que es tracta d’una oportunitat per treballar des de diferents àmbits ciutadans i sumar esforços per aconseguir el soterrament dels FGC fins el castell de Can Feu ara, dins de la programació de les obres actualment en curs. Una oportunitat que, de perdre’s, significaria l’adéu definitiu al soterrament.

La Plataforma també considera que la composició d’aquesta taula ha de ser el màxim de representativa i inclusiva possible i que en formin part totes aquelles organitzacions i entitats sabadellenques que estiguin de manera decidida a favor del soterrament fins el castell de Can Feu ara.

En definitiva, confiem que govern municipal, organitzacions polítiques i entitats participants en la Taula, responguin a les expectatives generades a la ciutat a favor del soterrament i treballin de manera complementària pel mateix objectiu, que és aconseguir que la Generalitat de Catalunya compleixi el seu compromís amb la ciutat i assumeixi el soterrament dels FGC fins Can Feu.

Comunicat de premsa: 17.06.2014 – La Plataforma vol que s’aturin les obres dels FGC a Gràcia

La Plataforma Soterrament FGC ARA ha sol·licitat al conseller Santi Vila que aturi les obres de perllongament dels FGC

 Aquesta mesura és la única garantia per fer realitat el soterrament fins Can Feu

140709 05

Enllaç amb l’escrit adreçat al conseller Santi Vila:

140610 Escrit a Santi Vila

La Plataforma Soterrament FGC ARA no pensa acceptar més enganys i més falses promeses sobre el soterrament fins el castell de Can Feu, ni de la Generalitat de Catalunya ni del govern municipal. Tampoc pensa acceptar que les dilacions per trobar un hipotètic finançament a partir d’un conveni inviable serveixin únicament d’excusa premeditada per no fer l’obra. Un conveni que defensen CiU i PSC i que durant dos anys des de la seva signatura han estat incapaços d’avançar ni el més mínim aspecte d’aquest conveni.

Tampoc es pensa acceptar que l’Estudi informatiu posat a informació pública, i ara en fase de resolució d’al·legacions, acabi convertint-se en un nou instrument de dilació per concretar el finançament i executar el tram de 400 metres pendents fins el castell de Can Feu.

En definitiva, la Plataforma no pensa consentir que mentre es cerquen possibles solucions tècniques i de finançament del soterrament, finalitzin les obres de perllongament actualment en curs i es posi en servei el nou traçat del ferrocarril, fet que representaria l’adéu definitiu al soterrament fins Can Feu.

Per aquest motiu des de la Plataforma s’ha adreçat un escrit al Conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila i Vicente, sol·licitant-li l’aturada temporal de les obres de perllongament fins que no s’hagin resolt les al·legacions al projecte de perllongament Gràcia – Can Feu i trobat les solucions tècniques i financeres que garanteixin el soterrament ara, dins de la programació de les obres en curs, com a complement de les mateixes.

Des de la Plataforma Soterrament FGC ARA entenem aquesta mesura cautelar com a única garantia perquè el soterrament fins el castell de Can Feu sigui realitat.

Comunicat de premsa: 4.06.2014 – La Plataforma Soterrament FGC ARA presenta el Manifest ciutadà

Soterrar el FGC fins Can Feu ARA

IMG_3358Simulacio 2

Des de la Plataforma Soterrament FGC ARA, fem públic el Manifest ciutadà a favor de soterrar les vies dels FGC fins Can Feu ARA, de manera simultània amb les obres en curs, com a única garantia per fer realitat l’antiga aspiració ciutadana d’eliminar la barrera que representen les vies i millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes i les condicions urbanes i socials d’aquest sector de la ciutat.

Aquest és un projecte de tota la ciutat de Sabadell, que va més enllà d’una simple millora d’un sector de la mateixa i per això cal que tota la ciutat s’hi impliqui, perquè ara, amb les obres actuals de perllongament, tenim l’oportunitat històrica de fer-lo realitat, perquè si no es fa ara difícilment es farà.

El Manifest és també un reclam a que la Generalitat compleixi els compromisos adquirits amb la ciutat de Sabadell i cerqui els recursos necessaris per finançar-la ara i que el govern municipal es posi al costat de les reivindicacions ciutadanes.

Finalment, proposem la creació d’una Taula de ciutat que treballi propostes per fer realitat les obres abans de posar en servei el nou perllongament.

Manifest:

  • Que el soterrament de les vies dels FGC fins el castell de Can Feu és un projecte i una necessitat que afecta al conjunt de Sabadell.
  • Que la ciutat de Sabadell no pot perdre l’oportunitat històrica de no resoldre aquest soterrament ara, de manera simultània amb les obres actualment en curs.
  • Que tot i ser conscients de la situació econòmica i financera actual, per cert no generada per la ciutadania, la Generalitat, com administració titular i responsable de l’obra, ha de cercar un finançament realista i creïble i que no hipotequi la ciutat. En aquest sentit, que els costos estalviats en l’obra, entre altres els de no executar les cotxeres i l’aparcament al Parc del Nord, es reinverteixin en el soterrament fins el castell de Can Feu.
  • Que el govern municipal, junt amb els altres representants municipals, encapçalin aquesta reivindicació ciutadana fins fer-la realitat dins de les obres en curs i abans de posar en servei el nou perllongament, i que les propostes i estratègies siguin debatudes en una Taula formada pel Consistori de Sabadell i les entitats ciutadanes interessades.

Convidem als ciutadans i ciutadanes, a les organitzacions polítiques i al teixit associatiu de Sabadell a adherir-se al Manifest des de l’adreça: https://soterramentara.wordpress.com/


					

Comunicat premsa: 4.06.2014 – La Plataforma lamenta que el govern municipal no aposta pel soterrament fins Can Feu

La Plataforma Soterrament FGC ARA aposta per la totalitat del soterrament ara en les al·legacions a l’Estudi Informatiu

Lamenta que el govern municipal no aposti clarament pel soterrament fins Can Feu

 IMG_2097 IMG_1670

La Plataforma aposta per l’alternativa 1 A de l’Estudi Informatiu del Perllongament del soterrament de la línia dels FGC a Sabadell, des de la Rambla Iberia fins el Passeig de Can Feu, al ser la que té una menor durada d’execució, prevista en 81 setmanes, un menor cost, 28,2 M€, una menor incidència en l’entorn urbà i, sobretot, perquè s’executaria de manera simultània a les actuals obres de perllongament. Les altres alternatives que planteja l’estudi informatiu, la 1B i la 2, a més de més costoses i amb un termini d’execució major, es desenvoluparien un cop finalitzades les actuals obres.

El fet que s’executi de manera simultània amb les obres actualment en curs és una condició irrenunciable per la Plataforma com a única garantia que el soterrament fins Can Feu es faci realitat.

Per altra banda la Plataforma també planteja la possibilitat d’executar l’alternativa 1 A en dues fases. La primera consistiria en executar la caixa del soterrament fins el Castell de Can Feu i la segona la construcció de la llosa de cobriment del túnel.

Des de la Plataforma lamentem que el govern municipal, en les seves al·legacions presentades a l’estudi informatiu, aposti per l’alternativa 1B que consisteix en fer el soterrament de manera no simultània amb les obres actuals i proposa soterrar les vies 97 metres més del previst actualment, concretament fins el carrer de Cèsar Torres i realitzar la resta de soterrament fins el castell de Can Feu en una fase posterior.

Aquesta proposta del govern municipal, que segons ens consta no ha estat debatuda amb la resta de grups municipals, no garanteix que es realitzi la totalitat del soterrament i contrasta completament amb els plantejaments de la Plataforma perquè el soterrament es realitzi ara de manera simultània a les actuals obres.