L’ANUNCI MÉS ESPERAT

LA GENERALITAT FINANÇARÀ EL SOTERRAMENT DELS FGC FINS EL CASTELL DE CAN FEU

Les obres es licitaran el proper mes de juny i està previst que s’iniciïn el mes d’octubre del 2017 i finalitzin la primavera del 2019.

Aquesta és la bona notícia que esperàvem de fa anys, després de moltes gestions i una llarga i constant lluita, sense la qual no s’hagués arribat a aquest punt. Reconèixer també el paper decisiu del nou govern municipal que ha aconseguit el compromís definitiu del govern de la Generalitat.

La Plataforma continuarà vetllant perquè s’acompleixin els terminis de l’obra i la seva correcta execució.

Imatges de l’anunci del finançament per part de les autoritats. (cedides per iSabadell)

 

Confiem que aquestes situacions passin a ser història ben aviat.

  

Soterrament FGC, un projecte de ciutat, per a quan?

Article opinió

Soterrar la totalitat de les vies dels FGC és una demanda i una esperança que plana des de fa dècades als barris de Can Feu i de Gràcia. Eliminar la barrera que condiciona la vida quotidiana dels veïns i veïnes, que impedeix el dret a una mobilitat normalitzada a moltes persones, especialment a les persones grans i les que pateixen algun tipus de dificultat, és una necessitat i una prioritat.

El soterrament dels FGC però, va més enllà de resoldre un greuge històric d’uns barris i d’uns veïns. Soterrar les vies ha de permetre també refer un teixit urbà ara mutilat i afavorir les relacions entre veïns ara separats. Ha de  contribuir a impulsar l’activitat productiva, comercial i social d’aquest sector de Sabadell, ha de facilitar la connexió amb el futur Parc de Can Feu, etc. El soterrament és, en definitiva, un projecte estratègic de ciutat, de tota la ciutat.

Malauradament, aquesta visió estratègica va mancà l’any 2006, quan el govern municipal d’aleshores va negociar amb la Generalitat perllongar els FGC fins el nord de la ciutat i no va plantejar que el soterrament s’havia d’iniciar al castell de Can Feu i formar part d’un projecte que tenia un pressupost de més de 420 milions d’euros.

Aquest desinterès dels governants per les necessitats reals de la ciutat va fer perdre l’oportunitat històrica de fer realitat aquest projecte estratègic en el moment adequat, amb el menor cost social i econòmic i amb una menor afectació.

Malgrat tot, deu anys després, hem avançat molt en relació aquell 2006, gràcies fonamentalment a l’acció dels veïns i veïnes i de les entitats i organitzacions que s’han implicat per aconseguir aquest projecte de ciutat.

Des de la Plataforma pel Soterrament hem fet de la demanda un objectiu irrenunciable. L’hem reivindicat i hem fet propostes per a fer-lo realitat. Hem estès la problemàtica i la reivindicació fins assolir un ampli suport polític i ciutadà. Hem defensat que soterrar les vies no és una millora urbanística més, sinó una necessitat social.

Gràcies a aquest treball s’ha aconseguit que tots els representants municipals estiguin a favor del soterrament. Que el Parlament de Catalunya aprovés per unanimitat una resolució que insta al govern de la Generalitat a executar el soterrament ara i a càrrec dels seus pressupostos. S’ha aconseguit que la Generalitat, l’Ajuntament de Sabadell i les entitats més representatives de la ciutat constituïssin la Taula pel Soterrament per debatre i millorar el projecte.

Finalment, s’ha aconseguit tenir redactat el projecte constructiu per a soterrar el tram de vies pendent, des de la Rambla Iberia fins el castell de Can Feu, amb una important despesa de diner públic, més de 900.000 euros, entre l’estudi informatiu, el projecte bàsic i l’executiu. Amb deu anys de retard tot és a punt per licitar l’obra, manca però la part decisiva: el seu finançament.

Ara, no ens podem permetre tornar a perdre l’oportunitat de fer realitat aquest projecte estratègic per Sabadell i deixar “sine die” en un calaix, un projecte i 900 mil euros, a l’espera de “temps millors”. Però, sobretot, no podem continuar condemnant “sine die” a moltes persones a patir dificultats de mobilitat, ni a continuar minvant la qualitat de vida a uns barris a causa d’unes vies que barren el pas.

Ara la pilota està a la teulada del govern de la Generalitat, a qui li correspon destinar els recursos necessaris per a finançar les obres del soterrament, prioritzant aquesta inversió per davant d’altres despeses innecessàries o prescindibles pel seu nul interès social.

Però també li correspon a tot el Consistori de la ciutat implicar-se a fons per a fer realitat el seu compromís a favor del soterrament. Cal treballar i trobar, conjuntament amb la Generalitat i altres institucions, les solucions que sempre es poden trobar quan hi ha un veritable interès de fer efectiu un projecte.

El soterrament dels FGC és un projecte estratègic de tota la ciutat que no pot dilatar-se més. Si s’assoleix en aquest mandat serà un èxit que la ciutat sabrà reconèixer. Del contrari, serà una nova decepció i un nou fracàs que la ciutat també sabrà considerar.

Finalitzat el projecte constructiu, la Plataforma exigeix la licitació de les obres del soterrament dels FGC fins Can Feu aquest any 2017

Comunicat de premsa

img_0226

El passat dia 1 es va donar a conèixer el projecte constructiu del soterrament dels FGC fins el castell de Can Feu de Sabadell en el si de la Taula pel Soterrament FGC, en la que hi van participar els representants del departament de Territori de la Generalitat, del govern municipal de Sabadell i de l’enginyeria encarregada de redactar el projecte. També varen assistir representants de les entitats que formen part de la Taula (Fundació Bosch i Cardellach, Cambra de Comerç, AV de Can Feu i de Gràcia i Plataforma pel soterrament) així com representants dels grups municipals i tècnics municipals.

El projecte, encarregat el novembre de 2015 a l’empresa Tècnica y Projectos SA, per un import de 273.774 euros, iva inclòs, respon a les directrius fixades en el projecte bàsic i debatudes i consensuades a la Taula pel Soterrament. Les característiques del projecte executiu consisteixen en continuar el soterrament de les vies, des del carrer de Sobarber fins passar el Passeig de Can Feu, possibilitant que aquesta via deixi d’estar deprimida. El desplaçament del traçat de les noves vies i un acurat sistema constructiu han de permetre una mínima afectació i compatibilitzar les obres amb el servei ferroviari. El cost previst de les obres és de 21,7 M€ i un termini d’execució de 22 mesos.

Des de la Plataforma valorem de manera molt positiva la redacció del projecte constructiu, el qual ha de permetre licitar l’obra i que la seva definició hagi estat de forma col·laborativa fins arribar al consens entre els tècnics i els representants de les diferents institucions i entitats.

Ara, arribat en aquest punt, amb el projecte executiu definit, exigim que, sense més demores, s’iniciï el procés de licitació de les obres i complir el compromís de finalitzar-les a principis el 2019 i així cloure satisfactòriament el procés ciutadà per eliminar la barrera de les vies que separa els barris de Can Feu i de Gràcia, recuperar la trama urbana i que els veïns i veïnes puguin exercir el dret a una accessibilitat adequada.

Considerem que després de més de 10 anys reclamant el soterrament fins Can Feu, dels compromisos de la Generalitat d’assumir l’obra, de promeses als veïns i a la ciutat, dels mandats del Parlament de Catalunya a favor de realitzar l’obra ara i que sigui finançada per la Generalitat i de les mocions aprovades pel Ple municipal de Sabadell en aquest mateix sentit. Després d’haver destinat més de 900.000 euros en el projecte (estudi informatiu, projecte bàsic i projecte constructiu) seria intolerable no materialitzar l’obra del soterrament i malversar aquest diner públic.

Per aquests motius des de la Plataforma demanem a la Generalitat que sigui conseqüent amb els seus compromisos i amb els mandats del Parlament d’incloure les corresponents partides pressupostàries en el Pressupost de la Generalitat del 2017 per executar l’obra ara. Inclusió que ha estat aprovada en el període d’esmenes presentades pels grups parlamentaris, de les quals tenim constància de l’aprovada a proposta del PSC.

Demana a l’Ajuntament que s’impliqui a fons per assolir la licitació d’una obra que reconeix com estratègica per a la ciutat

Finalment, reclamem al govern municipal que s’impliqui a fons per aconseguir el finançament de les obres per part de la Generalitat i poder materialitzar un projecte considerat estratègic per la ciutat que, a més d’eliminar l’efecte barrera i millorar la mobilitat de les persones, ha d’afavorir la renovació urbana, l’impuls de la vida social i possibilitar la connexió de Can Feu amb el centre de la ciutat mitjançant un passeig.

La Comissió de Territori del Parlament de Catalunya aprova per unanimitat la resolució a favor que la Generalitat financi i liciti les obres del soterrament dels FGC fins el castell de Can Feu ara

img_6141img_6135

Comunicat roda de premsa

En la seva sessió celebrada ahir, la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya va provar per unanimitat de tots els grups parlamentaris la resolució a favor del soterrament, amb el text següent:

  1. Vetllar pel compliment del termini de 5 mesos per a la redacció del projecte constructiu del projecte actualitzat: perllongament del soterrament de la línia d’FGC de Sabadell, des de la Rambla Iberia fins el Passeig de Can Feu. –Clau: TF09408. A1–. Adjudicat en data 02/11/2015 a l’empresa Tècnica y Proyectos SA, per un im­port de 226.060,00 € (s/IVA).
  2. Destinar els recursos necessaris per a finançar el soterrament des de la Ram­bla Iberia fins castell de Can Feu, per a realitzar-lo ara, en fase de continuïtat amb les actuals obres de perllongament, ja sigui a través d’una partida nova en els Pres­supostos de la Generalitat o bé ampliant el pressupost de l’actual obra, considerant el soterrament fins el castell de Can Feu com a obra complementaria al projecte de perllongament, al representar el cost previst un 5% de l’import de l’obra en fase d’execució.
  3. Licitar, en el mínim termini de temps possible, les obres del soterrament entre la Rambla Iberia i el castell de Can Feu, en una única fase d’execució, per tal de fa­cilitar l’encaix amb les actuals obres de perllongament.

El text de la resolució aprovada és el mateix que la Plataforma va proposar als grups parlamentaris el passat dia 13 d’abril d’enguany en motiu de la seva compareixença a la Comissió de Territori.

Tots els grups parlamentaris han sigut proposants de la resolució i durant les intervencions han destacat la necessitat del soterrament, la importància de disposar del projecte constructiu de l’obra i, sobretot, el total consens polític i social a favor de fer-la.

A la sessió parlamentària han assistit una representació de la Plataforma i el regidor Maties Serracant en representació del govern municipal de Sabadell.

Un cop redactat el projecte constructiu, fer realitat el soterrament depèn únicament que el govern de la Generalitat inclogui la corresponent partida pressupostària en el Pressupost del 2017, que permeti licitar l’obra durant el primer trimestre del proper any i que aquesta pugui finalitzar a finals del 2018.

La Plataforma soterrament FGC ara confia en la coherència dels grups parlamentaris i que el seu suport al soterrament es converteixi en partida pressupostària ara que s’estan confeccionant els pressupostos de la Generalitat. La Plataforma vetllarà perquè així sigui.

La Comissió de Territori del Parlament aprova una resolució a favor del soterrament

Una passa molt important per fer realitat el soterrament

Avui, la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat de tots els grups parlamentaris la Resolució que els hi vàrem proposar el passat 13 d’abril durant la compareixença a l’esmentada comissió. El text aprovat és el següent:

  1. Vetllar pel compliment del termini de 5 mesos per a la redacció del projecte constructiu del projecte actualitzat: perllongament del soterrament de la línia d’FGC de Sabadell, des de la Rambla Iberia fins el Passeig de Can Feu. –Clau: TF09408. A1–. Adjudicat en data 02/11/2015 a l’empresa Tècnica y Proyectos SA, per un im­port de 226.060,00 € (s/IVA).
  2. Destinar els recursos necessaris per a finançar el soterrament des de la Ram­bla Iberia fins castell de Can Feu, per a realitzar-lo ara, en fase de continuïtat amb les actuals obres de perllongament, ja sigui a través d’una partida nova en els Pres­supostos de la Generalitat o bé ampliant el pressupost de l’actual obra, considerant el soterrament fins el castell de Can Feu com a obra complementaria al projecte de perllongament, al representar el cost previst un 5% de l’import de l’obra en fase d’execució.
  3. Licitar, en el mínim termini de temps possible, les obres del soterrament entre la Rambla Iberia i el castell de Can Feu, en una única fase d’execució, per tal de fa­cilitar l’encaix amb les actuals obres de perllongament.

img_6129

 

 

 

 

Moment de la votació

 

 

A la sessió parlamentària hem assistit una representació de la Plataforma i el regidor Maties Serracant en representació del govern municipal de Sabadell.

img_6132

La Plataforma confia poder assegurar el finançament per a soterrar els FGC fins el castell de Can Feu en els Pressupostos del 2017

_mg_8473

Comunicat de premsa

Amb aquesta finalitat ha sol·licitat reunions amb l’alcalde la ciutat, el conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, i amb tots els grups parlamentaris

La Plataforma Soterrament FGC ARA està treballant per a poder concretar de manera definitiva el soterrament dels FGC fins el castell de Can Feu i fer realitat la històrica demanda de soterrar les vies i eliminar la barrera que comporten.

Cal tenir present que el projecte bàsic ja està redactat i que el projecte constructiu, que ha de concretar les característiques de l’obra i el seu cost final, està pràcticament enllestit, el qual està previst fer-lo públic durant el proper mes de novembre. Això permetrà poder encarar la recta final del procés pel soterrament amb la licitació de l’obra a principis de l’any vinent.

Aquesta previsió està condicionada al seu finançament i la inclusió de la corresponent partida en el Pressupost de la Generalitat de l’any 2017, amb una assignació inicial al tractar-se d’un finançament plurianual, tal i com es va manifestar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, en la trobada mantinguda amb la Plataforma el mes passat, que el govern està estudiant com trobar el finançament necessari en la perspectiva de poder iniciar les obres el més aviat possible.

En aquest sentit, la Plataforma Soterrament FGC ARA s’ha posat en contacte amb l’alcalde de la ciutat, Juli Fernàndez, amb tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i amb conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, amb la finalitat de mantenir les converses necessàries per a garantir el finançament per soterrar els 400 metres pendents fins el castell de Can Feu i poder complir les previsions d’iniciar les obres el 2017 i finalitzar-les a finals del 2018.

Des de la Plataforma confiem en la coherència de tots els representants polítics que s’han posicionat repetidament a favor de fer l’obra ara i del seu finançament a través dels Pressupostos de la Generalitat. Ara que aquests pressupostos estan en fase d’elaboració és el moment clau per a fer realitat aquest compromís.